Gametall

Administrativní a prodejní haly

Specifickým typem halových konstrukcí jsou administrativní a prodejní prostory. Realizovali jsme řadu akcí s vestavěnými galeriemi, výkladovými plochami, pohledovými atrii apod.

V těchto případech je většinou kladen větší důraz na členitost a barevnost fasády, kvalitu a pohledovou úroveň výplní otvorů. Máme stálé dodavatele velmi kvalitních plastových a hliníkových výplní otvorů.

Zevnitř haly nepoznáte rozdíl

Administrativní a prodejní objekty jsou velmi často obkládány v interiérech sádrokartonovými stěnami a podhledy, příp. jsou obvodové stěny vyzděny kolem ocelové konstrukce. Kombinací těchto technologií lze dosáhnout velmi zajímavé a funkční konečné podoby objektu.

Přednosti ocelových hal

  • Rychlost montáže konstrukce.
  • Variabilita konstrukce – prodloužení, rozšíření, zvýšení.
  • Realizace unikátních tvarů, konceptů a návrhů.
  • Možnost zateplení haly pro zimní období.
  • Bezúdržbové provedení ocelových konstrukcí.
  • Vysoká pohledová úroveň.

Jak může vypadat administrativní hala