Gametall

Přístřešky a garáže

Jako doplňkovému výrobnímu programu se věnujeme návrhům a dodávkám různých přístřešků, garáží a garážových stání. Tyto konstrukce realizujeme ve všech velikostech a tvarech, od velkých zastřešení manipulačních ploch výrobních nebo dopravních firem až po garážová stání nebo nezateplené garáže k rodinným domům.

Ocelová konstrukce je v těchto případech většinou volena pozinkovaná, zastřešení je provedeno trapézovým lakovaným plechem nebo polykarbonátovými deskami, příp. kombinací obojího materiálu.

Jednotlivé konstrukce jsou navrhovány přesně podle dispozice navazujících objektů, příp. s ohledem na možnosti tvarového a barevného přiblížení k blíže stojícím stavbám

Přednosti ocelových hal

  • Rychlost montáže konstrukce.
  • Variabilita konstrukce – prodloužení, rozšíření, zvýšení.
  • Realizace unikátních tvarů, konceptů a návrhů.
  • Možnost zateplení haly pro zimní období.
  • Bezúdržbové provedení ocelových konstrukcí.
  • Vysoká pohledová úroveň.

Jak může přístřešek vypadat?