Gametall

Zemědělské haly

Každým rokem stavíme několik hal nebo konstrukcí pro zemědělce. Většinou jde o seníky a skladové haly pro zemědělskou techniku, realizovali jsme ale také přestřešení hnojišť, odchovny mladého dobytka nebo jízdárny pro koně.

Máme zkušenosti s ochranou proti kondenzaci vody nebo s mechanickou ochranou opláštění těchto hal. Nabízíme konstrukce a haly navržené přesně dle zadání a požadavků, od malých přístřešků po velké haly se širokým rozponem.

Přednosti ocelových hal

  • Rychlost montáže konstrukce.
  • Variabilita konstrukce – prodloužení, rozšíření, zvýšení.
  • Realizace unikátních tvarů, konceptů a návrhů.
  • Možnost zateplení haly pro zimní období.
  • Bezúdržbové provedení ocelových konstrukcí.
  • Vysoká pohledová úroveň.

Jak může ocelová hala vypadat?